Choď na obsah Choď na menu
 


Aktuality

 

 

2018
 

 


kladivka.jpg
 

 

21.-23.9.2018 sa uskutočnilo v Pezinku 11.stretnutie Baníckych miest a obcí SR aj za účasti členov BC Rudňany.

 

 


kladivka.jpg

 

11.8.2018 bolo slávnostné otvorené Banícke námestie v Rudňanoch.

 


03.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

06.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 kladivka.jpg

 

 

11.8.2018 sa uskutočnilo  Valné zhromaždenie BC Rudňany.

 

 

 

 

01.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

14.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kladivka.jpg
 

 

Obecný úrad Rudňany v spolupráci s BC Rudňany vydali 16-stránkovú informačnú brožúrku  Banský náučný chodník Rudňany,  ktorá  stručnou textovou a obrazovou formou informuje o náučnom chodníku, ktorý bol vybudovaný v roku 2017. Brožúrka je k dispozícii na Obecnom úrade v Rudňanoch.

 

brozurka.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kladivka.jpg

21.3.2018 sa uskutočnila v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi prezentácia novej publikácie Banícka obec Rudňany. Publikáciu prezentovali Miroslav Blišťan - starosta obce Rudňany a člen výboru BC Rudňany, Ing.Cyril Kacvinský - predseda BC Rudňany a Anton Šarík - člen BC Rudňany.

 

 

2017

 

 

kladivka.jpg

 

 

 

kniha-ry.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Koncom roku 2017 vydal Obecný úrad Rudňany v spolupráci s Baníckym cechom Rudňany 125-stranovú publikáciu

 

Banícka obec Rudňany 

 

Hlavnými zostavovateľmi publikácie sú Miroslav Blišťan - starosta obce Rudňany a člen výboru Baníckeho cechu Rudňany, Ing.Cyril Kacvinský - predseda BC Rudňany a Anton Šarík - člen BC Rudňany.

Publikácia obsahuje históriu a dejiny Rudnian, históriu baníctva, informácie o archíve baníctva a o národných kultúrnych a technických pamiatkach obce.  Ďalej v publikácii nájdete informácie o histórii školstva a zdravotníctva v obci a o kultúrnom živote. Záver publikácie obsahuje staré banské výrazy používané v Rudňanoch.

 

 

kladivka.jpg

 

 


_dsc0401.jpg

 

 

 

 

 

 

25.novembra 2017 uskutočnil sa 15.ročník Šachttagu v Spoločenskej sále OcÚ v Rudňanoch.

 

 

kladivka.jpg

 

 

 

 

rochus.jpg

 

 

 

 

 

 

 

11.augusta 2017 bol ukončený a zrealizovaný v spolupráci s OcÚ Rudňany BANSKÝ NÁUČNÝ CHODNÍK RUDŇANY. Chodník má dĺžku 2650 metrov a má 8 zastavení: 1.Štôlňa Rochus.  2.Kostol a kaplnka sv.Klementa, zvonica. 3.Pamätník obetí banských nešťastí na cintoríne. 4.Baňa Západ, zástavka BUS. 5.Archív baníctva Rudňany. 6.Baňa Západ, ťažná šachta Mier. 7.Štôlňa Terézia. 8.Štôlňa Krížová. Bližšie v menu: Banský náučný chodník Rudňany.

 

 

kladivka.jpg

 

V sobotu 12.augusta 2017 sa uskutočnilo 19. Valné zhromaždenie Baníckeho cechu Rudňany s týmto programom:

09:00 Pietna spomienka pri Pamätníku obetí banských nešťastí na cintoríne v Rudňanoch
09:30 Prezentácia a výber členských príspevkov

10:00 19. Valné zhromaždenie Baníckeho cechu Rudňany na futbalovom ihrisku v Rudňanoch

12:00 Posedenie pri guláši

 

kladivka.jpg

 

 

V Novej Bani sa 19.-21.mája 2017 uskutočnilo sa 10.STRETNUTIE BANÍCKYCH MIEST A OBCÍ SLOVENSKA.

Banícky cech Rudňany zúčastnil sa tejto akcie v sobotu 20.mája 2017 formou autobusového zájazdu.

 

dsc00584.jpg

 

 

 

 


 

 

 

2016

 

kladivka.jpg

 

 

_dsc0401.jpg

 

 

 

 

 

 

26.novembra 2016 uskutočnil sa 14.ročník Šachttagu v Spoločenskej sále OcÚ v Rudňanoch.

 

 

 

kladivka.jpg

 

 

gelnica.jpgV Gelnici sa 12.-14.augsta 2016 uskutočnilo sa 9.STRETNUTIE BANÍCKYCH MIEST A OBCÍ SLOVENSKA.

Banícky cech Rudňany zúčastnil sa tejto akcie v sobotu 13.augusta 2016 formou autobusového zájazdu.

Program v Gelnici 13.8.2016

Dopoludnia: Registrácia účastníkov, položenie venca k soche modliaceho sa baníka.

13:00 Slávnostný banícky sprievod mestom

16:00 Oficiálny a kultúrny program na futbalovom štadióne v Gelnici. V rámci kultúrneho programu vystúpila spevácka skupina pri OcÚ Rudňany - Rudnianka.

 

 

 

kladivka.jpg

 

 

V sobotu 6.augusta.2016 sa uskutočnilo 18. Valné zhromaždenie Baníckeho cechu Rudňany s týmto programom:

09:00 Pietna spomienka pri Pamätníku obetí banských nešťastí na cintoríne v Rudňanoch

09:30 Prehliadka Archívu baníctva v Rudňanoch

10:00 18. Valné zhromaždenie Baníckeho cechu Rudňany na futbalovom ihrisku v Rudňanoch (výber členských príspevkov, posedenie pri guláši).

 

 

kladivka.jpg

 

 

10.-12.júna.2016 sa v Příbrami v ČR uskutočnilo 20.stretnutie baníckych miest a obcí a 16. európske dni baníkov a hutníkov.

 

kladivka.jpg

 

 

42 členov BC Rudňany sa zúčastnilo 28.5.2016 5.baníckeho a hutníckeho dňa v Ľubietovej.

 

kladivka.jpg

 

 

kladivka_banske.jpgVo štvrtok 17.3.2016 uskutočnilo sa v Banskej Štiavnici X.valné zhromaždenie Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska. V združení je v súčasnosti 33 baníckych spolkov a cechov. Na zhromaždení bol zvolený na ďalšie volebné obdobie predseda združenia Erik Sombathy.  Do výkonného výboru bol zvolený za BC Rudňany Ing.Ľuboš Kováč. Za banícky cech Rudňany sa zhromaždenia zúčastnili 4 členovia.

 

 

kladivka.jpg

 

 

4.2.2016 predseda NR SR Peter Pellegrini prijal zástupcov baníckych spolkov a cechov Slovenska. Za BC Rudňany sa stretnutia zúčastnili Ing.Ľuboš Kováč a Miroslav Blišťan.

nrsr42-1.jpg

 

 

 

 

 

 

kladivka.jpg

 

 

 

gelnica.jpgV Gelnici bol založený nový Banícky spolok Gelnica, ktorý má 33 členov. Predsedom spolku je Peter Mingyár.

 

 

 

 

2015

 

 

 

dsc_8949.jpg

V dňoch 24.-26.7.2015 sa uskutočnilo v Banskej Bystrici 8.stretnutie baníckych miest a obcí Slovenska.

Banícky cech Rudňany sa zúčastnil  na tejto akcii v sobotu 25.7.2015 formou autobusového zájazdu s počtom 45 účastníkov.

 

*******

014.jpg

Dňa 8.augusta 2015 uskutočnilo sa 17.valné zhromaždenie Baníckeho cechu Rudňany spojené s pietnou spomienkou pri pamätníku banských nešťastí na cintoríne v Rudňanoch.

 

 

 

********

 


_dsc0401.jpg

 

 

 

 

 

 

21.novembra 2015 uskutočnil sa 13.ročník Šachttagu v Spoločenskej sále OcÚ v Rudňanoch.